VENTILATIONS BYGGSATSER

 

Byggsatser

Ventilations Byggsatser

Det finns två huvudargument för ventilation:

Luften ska vara frisk, behaglig och bidra till god hälsa.

Luften ska motverka att det uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra otrevligheter såsom kondens på vinden.

En god ventilation är viktig för oss alla eftersom vi har fått nya boendevanor och tillbringar en allt större del av vår tid inomhus. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, städning och koloxid som vi andas ut.

Ventilationen tillför bostaden frisk luft och bortför inneluft som är förorenad av människor, djur, material, maskiner etc.

Den friska luften som skall in i huset förvärms med den luften som skall ut ur huset och på så vis återvinns energin som ventileras ut med den "smutsiga" luften.

Det är viktigt att komma ihåg att tillförd luft är renare än uteluften oavsett föroreningsgrad på uteluften.

så behöver vi i dag ha en mekanisk ventilation,gärna då med ett FTX system med renad uteluft och styrda flöden, som följer de normer och krav som är uppsatta i BBR.

Produkter