Solvärme

Solen är följaktligen en generös energikälla som vi måste utnyttja bättre. Energipriset för 1.000 kWh från solen = 0,00 kr. Solfångare kan ge upp till 850 kWh/m2 och år, beroende på vilken typ av system man använder. För våra barns framtid är det viktigt att ?tänka efter före? när vi skall investera/komplettera våra uppvärmningssystem. Låt solvärme bli ditt självklara val!