Vi kan ventilationssystem

Viktigt att ha ett bra ventilationssystem

Utgångspunkten för vår verksamhet är att det är viktigt för vår hälsa, komfort, produktivitet och ekonomi att inomhusluften är ren. Då krävs lösningar med ventilationssystem enligt normer och krav - så att föroreningar som alstras inomhus förs bort. Ventilationssystem behövs även för att byggnaden inte ska förstöras av fukt och mögel.

Erbjuder unika serviceavtal

Vi skräddarsyr gärna ett unikt serviceavtal för dig så att risken för akuta driftstopp minimeras. Genom kontinuerlig information av anläggningens status av ev. brister och fel, har kunden ett uppdaterat ventilationssystemet i bra kondition.

Vår vision är att vara en erkänd kunskapsledande aktör inom ventilationssystem. Vi vill genom vår marknadsnärvaro och våra uppdrag uppfattas av kunder och branschkollegor som initiativtagare i arbetet att förbättra inomhusmiljön och ventilationssystemen i det svenska fastighetsbeståndet. Detta ska bidra till friskare människor och friskare hus.

Heltäckande inom ventilationssystem

Vår affärsverksamhet är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och småhusägare kompetens och kundanpassade produkt- och tjänstesystem för projektering, installation och underhåll av värme- och ventilationssystem.

Vi fokuserar på att skapa friska hus med luftkvalitet anpassad för specifika krav och ändamål. Vi kan ta totalansvaret för hela eller delar av våra uppdragsgivares ventilation.

En viktig uppgift är att förenkla för respektive målgrupp att fatta rätt beslut i samtliga faser i samband med investeringar samt att effektivisera och förenkla förvaltningen av ventilationssystemen.

Allt, från ventilationsaggregat och värmeväxlare, till aspekter som villavärme, är en del av ett investeringsbeslut och man kan därför ha stor glädje av att konsulteras av behörig experter.

Ordning och reda

Att göra rätt från början är vårt ledord - våra kunder anlitar oss för våra genomarbetade underlag. Vår breda och djupa kunskap och vår långa erfarenhet inom ventilation och ventilationssystem gör att vi kan lämna välgrundade underlag vid lämnande av anbud / offert.

Målet för vårt kontinuerliga kvalitetsarbete är att ge våra kunder gedigna beslutsunderlag inför sina upphandlingar och andra avgörande beslut. Våra kunder ska därmed kunna vidta rätt åtgärder från början, vilket är en viktig del av vår nollfelsstrategi.

Ventilationssystem – utan problem!

Alla problem ser inte ut som i skolboken. Vår gedigna bakgrund och erfarenhet inom branschen gör att vi kan lösa mycket specifika och komplexa problem, i alla delar av ett ventilationssystem. Fel som normalt skulle leda till långa kostsamma utredningar kan snabbare lokaliseras och åtgärdas. Alla lösningar dokumenteras systematiskt, vilket förenklar för framtida eventuella åtgärder.

Låt oss ta ansvaret för ert ventilationssystem – ni kommer inte ångra er!