08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Köpevillkor och leveransvillkor – Allt om ventilation

Betalning sker med:

Klarnas olika betalningslösningar
Samt Klarnas villkor.

Kunden väljer själv i kassan vilket betalningssätt man vill välja: Klarna olika betalningslösningar

Fraktfritt av order över kr 6000:-

Fraktkostnad att betala för övriga beställningarna är den faktiska kostnaden leverantören / tillverkaren tar ut för leverans inkl. moms

Återtagandeförbehåll.

Regleras bland annat i 54 § 4 st. Köplagen (1990:931) .Alla varor förbli USV inomhusmiljö AB egendom tills dess full betalning erlagts

Fakturaorder prövas alltid mot kreditansökan.
Fr.o.m. 2011-01-01 
skickas det ut en kopia på omfrågan efter genomförd kreditupplysning till följande bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, samt privatpersoner

USV AB förbehåller sig rätten att göra kreditbedömningen av kunden samt besluta om Förskottsinbetalning/ Delbetalning av fakturabeloppet. Faktura skickas när varorna är sända och redovisar alltid moms.Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning.

Alla varor förblir USV AB tills dess full betalning erlagts. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med f.n. 50 kr som är tillåtet enlig lag, samt dröjsmålsränta tillkommer med 24 procent + gällande referensränta

Betalning sker till Bg 5213-9797

Om nu betalning uteblir går den omg. vidare till inkasso, samt deras merkostnad tillkommer

IP loggning görs och alla Ev. falskbeställningar polisanmäls.

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när USV inomhusmiljö AB bekräftat beställningen genom ett Mail orderbekräftelse.

Orderbekräftelsen genereras automatiskt av USV AB utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand

Häva en order

Det är USV AB själva som beslutar om rätten till hävande av lagd befintlig order kan utnyttjas.

Pris

I priserna ingår moms med 25 procent. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som USV AB inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms, vi kontaktar då köparen. Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser eller produktbeskrivningar och förbehåller oss rätten att avbryta köp vid dessa tillfällen.

Minsta ordersumma är: Kr 625 exkl. moms

Fraktkostnader enligt villkor

Vid köp / beställning inkluderas produktpriset fraktkostnaden inom SverigeFraktfritt gäller endast inom Sverige

Undantag Fraktkostnad
Vid köp Radonbrunn RAB 400 B tillkommer den faktiska fraktkostnaden samt leveranskostnad för FTX aggregat där kunden debiteras den faktiska kostnaden om inte annat är överenskommit.

Varor

Varor kan ej avhämtas hos USV AB annat än efter överenskommelse.Outlöst sändning som återgår faktureras kunden. Returfrakter samt hanteringskostnader debiteras med kr 300 exkl. moms.

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till returadressen i perfekt och oskadat skick.

Leveranser – Leveranstid
Normal leveranstid är ca 2-5 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit Er beställning. Ventilationsaggregat levereras normal inom 1 vecka, leverans orderbekräftelse sänds via E-post. Värmepumpar, FTX aggregat samt Ackumulatortankar kan med rådande efterfrågan vara längre därför ges även där orderbekräftelse via E-post

SKADAT GODS VIKTIGT ATT VETA
När kund tar emot leveransen är det viktigt att han/hon omedelbart besiktigar paketet.Om godset är skadat vid mottagandet av leveransen, ta emot godset men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först chauffören gör en anmärkning på kvittensdelen.Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.Spara alltid den bekräftelse / påskriven följesedel du får, att ert leverans/ varan är skadat.Om detta inte görs utgår ingen betalning för skadan

Hör av er direkt till oss på USV inomhusmiljö AB

Försenad leverans

Ersättning utgår inte från USV AB vid försenad leverans eller dylikt. Inget ersättningsanspråk kan göras på företaget som anledning av en försenad leverans.
Som Kund behöver du aldrig betala mer än det överenskomna fraktpriset.

Återbetalning

Ev. återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokontoÅterbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt er retur.

Konsumentköplagen/Garanti

USV inomhusmiljö AB säljer alla produkter med minst 1 års garanti.Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden. När det gäller t ex handhavandefel / felinställd produkt eller att produkten inte är fackmannamässigt utfört, debiterar USV AB kund / beställare undersökningskostnaden. Detta gäller även i de fall de / vi inte kan hitta något fel på produkten eller då kund orsakat skadan själv.

Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av produkten.

Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Undantag gäller Fläktmotorer som reservdel.

Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs. oanvänd och inte förstörd eller skadad.

Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. USV inomhusmiljö AB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen.

Du som kund står för returfrakten, samt eventuella hanteringsavgifter tillämpade av tillverkaren vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till Returadressen i perfekt och oskadat skick.

Ångerrätt gäller inte företag.

Ångerrätt och/eller hävanderätt av order gäller inte beställda tillverkade produkter, om tillverkning påbörjats.

Fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätten / retur, även ev. hanteringskostnad som ev. tas ut av leverantören tillkommer kunden.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagens 10 § gäller inte Ångerrätt företag.

Vid åberopande av Ångerrätt följ instruktionen enligt nedan:

Meddela till USV inomhusmiljö AB om varorna som du vill returnera inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen.

Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget.

Sedan ska denna kartong skickas i ett transportemballage som är likvärdigt som det varan/varorna levererades i till dig.

Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska gå med i returen. USV AB förbehåller sig rätten att i de fall returen inte är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna.

Reservdelar kan inte återlämnas

Ovan ångerrätt och öppet köp gäller inte offererade avtal mellan parterna.

Återtagandeförbehåll regleras bland annat i 54 § 4 st. Köpslagen (1990:931) vilket ger att Alla varor förblir USV inomhusmiljö AB egendom tills full betalning erlagts.

Sekretess och säkerhet – personuppgifter
När du lägger er beställning hos vårt företag uppger beställaren sina personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer samt mailadress.I samband med er registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot er.

De uppgifter personuppgifter som registrerats hos USV inomhusmiljö AB att den inte föras vidare till annan part annat än vid eventuell betalningstvist eller om svensk lag kräver det.

Vid eventuell betalningstvist behöver USV inomhusmiljö AB lämna kunduppgifter till Intrum Justitia Inkasso och Kronofogdemyndigheten.

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med kund via e-post, detta för att tillhandahålla den service som kund förväntar sig av oss.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig.

Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår Kundservice info@usv.se

GDPR och integritetspolicy

USV inomhusmiljö AB // Allt om ventilation (“Personuppgiftsansvarig”) och eValent Group AB 5564704731 (“Personuppgiftsbiträde”) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi på GDPR och integritetspolicy
Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
För att fullgöra köpeavtalet Garantier samt följa bokföringslagen samt faktura lagen 7 år och hantera din beställning när du handlar hos oss USV inomhusmiljö AB så samlar vi in följande uppgifter:

Namn
Personnummer
Leveransadress
E-postadress
Mobiltelefonnummer (för avisering av beställning)

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra er beställning:

Leverans
Avisering
Orderhistorik

Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation samt att följa bokföringslagen.

De uppgifter personuppgifter som registrerats hos USV inomhusmiljö AB att den inte föras vidare till annan part annat än vid eventuell betalningstvist eller om svensk lag kräver det.

Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från Allt om ventilation / USV inomhusmiljö AB

Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
De uppgifter personuppgifter som registrerats hos USV inomhusmiljö AB att den inte föras vidare till annan part annat än vid eventuell betalningstvist eller om svensk lag kräver det.

Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från Allt om ventilation / USV inomhusmiljö AB

USV inomhusmiljö AB Orrspelsvägen 15
15530 NYKVARN
Telefon+46855240320Mobil.+46703425500
E-post: usv@telia.se