08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Privacy Policy

Insamling av Dina personuppgifter

Vi kan hålla reda på hur Du navigerar på webbplatsen, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Denna information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudande till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.

Vi kan även samla in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. I förekommande fall används informationen för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen.

Användning av Dina personuppgifter

I de fall som vi samlar in och använder Dina personuppgifter gör vi det för att driva webbplatsen och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Vi använder t.ex. Din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och eventuella nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Om vi samlar in Ditt personnummer gör vi det för att öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför USV inomhusmiljö AB och dess närstående bolag utan Ditt tillstånd.

Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits USV inomhusmiljö AB eller webbplatsen, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande USV inomhusmiljö AB och webbplatsen eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av våra tjänster, webbplatser eller tredje man.

Personuppgifter som insamlas av webbplatsen kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet.

Kontroll av Dina personuppgifter

Du kan välja att stoppa fortsatta reklamutskick och erbjudanden via e-post genom att klicka här och sedan mata in Din e-postadress och klicka på ”skicka”.

Om Din e-postadress har ändrats och Du även i fortsättningen vill erhålla våra nyhetsbrev måste Du anmäla Dig på nytt för reklamutskick och erbjudanden samt ange Din aktuella e-postadress.

Vi kan komma att sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av Dina personuppgifter

USV inomhusmiljö AB är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. T.ex. lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). Webbplatsen sparar ALDRIG Ditt kreditkortsnummer.

Användarkonto

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen måste Du tilldelas ett användarkonto. För åtkomst till Ditt användarkonto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.

Missbruk av Ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på webbplatsen, förbehåller sig USV inomhusmiljö AB rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls både på webbplatsen, via tjänster på andra webbplatser och i andra medier så som erbjudanden i tidningar, radio och på TV etc. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer USV inomhusmiljö AB att söka rättsliga påföljder.

Ändring av policy

Vi uppdaterar ibland denna personuppgiftspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för ”senast uppdaterad” högst upp på denna webbsida. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer USV inomhusmiljö AB att meddela Dig detta genom att placera ett tydligt meddelande därom på webbplatsen. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla Dig informerad om hur vi hjälper till att skydda Din information.

Anmärkningar på personuppgiftspolicyn eller dess efterlevnad

Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna personuppgiftspolicy. Om Du anser att vi inte följt denna policy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes.