08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Ftx-aggregat och tillverkare

Ftx-aggregat och tillverkare

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat med FTX som roterande värmeväxlare

Vill du ha ett energieffektivt ventilationsaggregat, kan du välja ventilation med FTX som värmeåtervinning. Detta innebär att den uppvärmda rumsluften passerar FTX ventilationsaggregatet, försedd med värmeväxlare av typ roterande, plattvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den uppvärmda frånluften möter den inkommande, uteluften i värmeväxlaren och överför värme och energiåtervinning. Att investera i en balanserad ventilation med FTX ventilationsaggregat försedd med värmeväxlare, roterande, plattvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare sparar inte bara på energikostnad och uppvärmningskostnaderna, det förebygger även kalldrag från exempelvis fönster och väggventiler Istället kommer den friska uteluften förvärmd in genom tilluftsdon.

Ventilationsaggregat utan värmeväxlare av typ FTX

I en anläggning som saknar värmeåtervinning är det inte nödvändigt för ventilationsaggregatet att vara försett med värmeväxlare. Istället ligger tyngdpunkten på att evakuera den förbrukade frånluften. Anledningar till att välja denna lösning som mekaniskventilation kan vara den något enklare lösningen med lägre initialkostnaden samt att man ändå får de gynnsamma effekterna på inomhusmiljön. Är du intresserad av att ytterligare information berättar vi om villavärme här.

Visar 1–24 av 62 resultat