08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Radon

Radon

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar.

Radon finns överallt ? i mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet.

När blir radon skadligt?

Radonhalten mäts i antal Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

För att minska risken att din hälsa ska påverkas negativt, har Socialstyrelsen angivit att radongashalter inte bör överstiga 200 Bq/m3 i inomhusluft.

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostäder senast 2020.

Visar alla 3 resultat