08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Luftavfuktare / Krypgrund

Luftavfuktare / Krypgrund

Välj luftavfuktare utifrån var den ska användas

Luftavfuktaren är ett smart sätt att förhindra framtida problem med fukt i källaren för den som bytt från olja till bergvärme eller fjärrvärme och vissa modeller kan även användas i krypgrunden. Med en luftavfuktare förebyggs på sikt problem med dålig lukt, mögel eller röta i källaren efter att byte från oljepanna till bergvärme eller fjärrvärme.

Det är viktigt att se till hela huset. En åtgärd som minskar energianvändningen och uppvärmningskostnaderna får inte på sikt orsaka problem som fukt och mögel. Luftavfuktarna kan bedömas genom att jämföra avfuktningen per kilowattimme.

Ska avfuktaren användas i krypgrunden eller för att minska uppvärmningskostnader i sommarhuset under vinterhalvåret måste den klara lägre temperaturer än om den ska användas i källaren eller till att torka tvätt. Samtliga våra avfuktare håller högsta kvalité.

1 produkt