08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Ventilation

Allt från ventilationsaggregat med värmeväxlare – till kåpor och filter

För bästa inomhusmiljö och ventilation bör du omsorgsfullt utforma ditt system och ta hänsyn till såväl ventilationsaggregat, eventuell värmeväxlare och alla andra komponenter som ingår i systemet och byggsatser inom ventilation. Hos oss hittar du färdiga byggsatser såväl som enskilda delar.

Vi har idag blivit allt mer medvetna om hur viktigt det är med bra ventilation, för att hus inte ska förstöras av fukt och mögel. Vi vet också allt mer om hur människors hälsa påverkas genom dålig inomhusmiljö. Rätt omsättning av ventilation minskar risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet.

Men vad består ett bra ventilationssystem av? Ett ventilationsaggregat utgör hjärtat i varje anläggning och finns med eller utan värmeåtervinning. Beroende på de behov man har. Det är därför viktigt att man tidigt tar reda på vilken effekt och vilken prestanda man önskar, och därefter väljer ventilationsaggregat utifrån detta. Huruvida man skall satsa på värmeväxlare med värmeåtervinning eller inte, beror helt på Ert syftet med ventilationen.

VENTILATIONSAGGREGAT MED VÄRMEVÄXLARE

Vill du ha en energieffektiv ventilation, kan du välja ventilation med värmeåtervinning. Detta innebär att den uppvärmda rumsluften passerar ventilationsaggregatet, försedd med värmeväxlare av typ roterande, plattvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den uppvärmda frånluften möter den inkommande, uteluften i värmeväxlaren och överför värme och energiåtervinning.

Att investera i en balanserad ventilation med ventilationsaggregat försedd med värmeväxlare, roterande, plattvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare sparar inte bara på energikostnad och uppvärmningskostnaderna, det förebygger även kalldrag från exempelvis fönster och väggventiler Istället kommer den friska uteluften förvärmd in genom tilluftsdon.

VENTILATIONSAGGREGAT UTAN VÄRMEVÄXLARE

I en anläggning som saknar värmeåtervinning är det inte nödvändigt för ventilationsaggregatet att vara försett med värmeväxlare. Istället ligger tyngdpunkten på att evakuera den förbrukade frånluften. Anledningar till att välja denna lösning kan vara den något enklare installationen, lägre initialkostnaden samt att man ändå får de gynnsamma effekterna på inomhusmiljön. Är du intresserad av att ytterligare information berättar vi om villavärme här.

EN VIKTIG INVESTERING – GÖR RÄTT!

Ventilation är alltså viktigt, både för människors hälsa och byggnadens konstruktion. Men det är inte bara våra egna överväganden som spelar in när man väljer ventilation. För nybyggnationer gäller numera förordningen ”BBR 16”, som sätter ramar för hur energieffektiv uppvärmningen av ett hus skall vara. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Att välja rätt anläggning handlar alltså både om att bestämma sig om man skall satsa på värmeåtervinning genom ventilationsaggregat med värmeväxlare, men också ta reda på vilka byggregler man har att förhålla sig till. Har du funderingar på att göra installationen själv, kan det också vara bra att kolla med oss, eller andra fackmän, vad som kan vara bra att tänka på.

Visar 1–24 av 195 resultat