08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Utveckling inom ventilation från mitten av 1970- talet

Utveckling inom ventilation från mitten av 1970- talet

Ej prissatt

Utveckling inom ventilation och inomhusmiljö

I mitten av 1970- talet infördes regler om att våra hus var tvungna att installera mekanisk ventilation. Självdrag som ventilation räckte inte, utan husägare var tvungna att installera hus med mekanisk ventilation.

Luften (frånluften) sugs ut från rum som kök, badrum samt tvättstuga med hjälp av en fläkt o tilluft) sugs in genom ventiler och otätheter i huset till följd av undertrycket som bildas. Med ett FTX-system sugs tilluften in mekaniskt genom särskilda kanaler och värms upp av den uppvärmda frånluften som är på väg ut från huset. På detta sätt tas värmen tillvara och du sparar energi. Hur fungerar ett FTX-system?

F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras antingen på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler. Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften filtreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

En förutsättning för att FTX-systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt.

Plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare

Det finns olika typer av värmeväxlare i FTX-aggregaten. De två vanligaste är roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare, som också kallas korsströmsvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren har ett roterande hjul med veckade aluminiumprofiler, där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Roterande värmeväxlare har ofta något högre verkningsgrad än plattvärmeväxlaren och behöver inte frostas av.

I plattvärmeväxlaren passerar till- och frånluften varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna och den kalla tilluften tar upp värmen. En plattvärmeväxlare behöver frostas av när det är minusgrader ute, men detta sker i regel automatiskt genom att ventilationen stoppas ett par minuter några gånger om dagen.

Styr ventilationen efter behov

En fördel är att kunna styra och kontrollera luftflödet i FTX-systemet. Styrningen kan vara automatisk eller manuell. Minimikravet för luftflödet i svenska bostäder är 4 liter per sekund och person. Med behovsstyrning kan flödet minska till hälften när ingen är hemma och öka när det är många personer i huset. Därmed används inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation.

Luftfilter tar bort partiklar och smuts

Det finns ett filter i tilluftskanalen som hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften. I frånluftskanalen finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från att sättas igen.

Filter finns i olika klasser. De som används mest i småhus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra, ju högre siffra desto bättre rening. Filter som används i bostäder bör ha filterklass F7 eller högre i tilluftskanalen för att göra luften tillräckligt ren. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller oftast två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden, och priserna kan variera mycket. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet.

Ljud Moderna FTX-system har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i kanalerna, vilket gör att ljudnivån minskar. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls.

Beskrivning

Utveckling inom ventilation och inomhusmiljö

I mitten av 1970- talet infördes regler om att våra hus var tvungna att installera mekanisk ventilation. Självdrag som ventilation räckte inte, utan husägare var tvungna att installera hus med mekanisk ventilation.

Luften (frånluften) sugs ut från rum som kök, badrum samt tvättstuga med hjälp av en fläkt o tilluft) sugs in genom ventiler och otätheter i huset till följd av undertrycket som bildas. Med ett FTX-system sugs tilluften in mekaniskt genom särskilda kanaler och värms upp av den uppvärmda frånluften som är på väg ut från huset. På detta sätt tas värmen tillvara och du sparar energi. Hur fungerar ett FTX-system

F- står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras antingen på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler. Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften filtreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

En förutsättning för att FTX-systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt.

Plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare

Det finns olika typer av värmeväxlare i FTX-aggregaten. De två vanligaste är roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare, som också kallas korsströmsvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren har ett roterande hjul med veckade aluminiumprofiler, där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Roterande värmeväxlare har ofta något högre verkningsgrad än plattvärmeväxlaren och behöver inte frostas av.

I plattvärmeväxlaren passerar till- och frånluften varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna och den kalla tilluften tar upp värmen. En plattvärmeväxlare behöver frostas av när det är minusgrader ute, men detta sker i regel automatiskt genom att ventilationen stoppas ett par minuter några gånger om dagen.

Styr ventilationen efter behov

En fördel är att kunna styra och kontrollera luftflödet i FTX-systemet. Styrningen kan vara automatisk eller manuell. Minimikravet för luftflödet i svenska bostäder är 4 liter per sekund och person. Med behovsstyrning kan flödet minska till hälften när ingen är hemma och öka när det är många personer i huset. Därmed används inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation.

Luftfilter tar bort partiklar och smuts

Det finns ett filter i tilluftskanalen som hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften. I frånluftskanalen finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från att sättas igen.

Filter finns i olika klasser. De som används mest i småhus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra, ju högre siffra desto bättre rening. Filter som används i bostäder bör ha filterklass F7 eller högre i tilluftskanalen för att göra luften tillräckligt ren. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller oftast två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden, och priserna kan variera mycket. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet.

Ljud Moderna FTX-system har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i kanalerna, vilket gör att ljudnivån minskar. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Utveckling inom ventilation från mitten av 1970- talet”