08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Comfortzone Frånuftsvärmepump RX50L- Lågbyggd- Boyta 120-180 kvm

Comfortzone Frånuftsvärmepump RX50L- Lågbyggd- Boyta 120-180 kvm

90 573kr

Comfortzone RX 50 L= lågbyggd Nu presenterar vi ComfortZone Excellence den nya generationens frånluftsvärmepump. Utvecklad och tillverkad i Sverige för svenska förhållanden. Högeffektiv värmeåtervinning, snyggare och tystare än någonsin. Mycket lättmanövrerad med lättförståeligt användargränssnitt ComfortZone RX 50 L, utan inbyggd Ack-tank.

Boyta 80-120 m² som då ger 5 kw på frånluften.

RX-VP- Frånluftsvärmepump klara senaste BBR normer-vårt bästa kund val är: RX 50 L, lågbyggd, ansl. till ack-tank med eller utan solslinga, 500 -700 liter, ingår inte i vårt pris.

ComfortZone har utvecklat en världsunik lösning med krav på lång livslängd och säker drift.

Avsedd för hus som byggs enligt BBR med bygganmälan efter 2010-01-01.

Enbart genom frånluft som värmekälla, gör vi det möjligt att steglöst komma upp i en effekt på 5 alternativt 6,5 kW. ComfortZone’s värmepumpar passar till både små hus och stora villor. Gäller villor före 2010.

Nu har vi även utvecklat frånluftsvärmepumpar för hus som skall klara de nya BBR-  reglerna för nybyggnation.

Vår fördel gentemot alla andra värmesystem är att alltid ge bästa totalekonomi för husägaren.

Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 5,0/ 1,3*

Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 5,0 /1,7 *

Elpatron, effekt kW 2,5/4,5

Köldmedium R134a kg 1050g

Luftflöde 150-320 m3/h

Flöde cirkulationspump Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur.

Alternativt tillskottsvärme till RX 50 enligt BBR 16, 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 kW.

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning.

Motsvarande bergvärmepump förlorar 10-20procent ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.

Beskrivning

För lite större hus (120 – 180 m2 ungefär), där man önskar möjlighet att få en lågbyggd och lättskött värmepump, är RX50L ett bra val. Detta är en hållbar, driftsäker frånluftsvärmepump som har uppvisat en lägre ljudnivå än tidigare modeller och som är ett miljövänligare val.

Prisvärd värmepump med lång livslängd

Våra värmepumpar ger dig överlägset lägst totalkostnad om du jämför med andra modeller på marknaden. Och tack vare köldmediet R32, som nu finns i alla RX-modeller, får du en högre verkningsgrad med lägre miljöpåverkan.

RX50L ger 5 kW och har en varmvattenberedare om 210 liter. Önskar du få det omvända, det vill säga kylfunktion, behövs ett tilluftsaggregat kallat T15.

Frånluftsvärmepump RX50L

  • Ger dig överlägset lägst totalkostnad
  • Låg ljudnivå
  • Hög verkningsgrad
  • Miljövänligare än tidigare modeller