08-552 40 320 info@usv.se Orrspelsvägen 15 15530 NYKVARN

Nyhet! FTX Systenair SAVE VTR 250 /B-L Vänster anslutning .


Produktblad

Nyhet! FTX Systenair SAVE VTR 250 /B-L Vänster anslutning .

27 768kr

 

Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik. Separata inställningar för till- och frånluftsflöde. Startguide för enkel idriftsättning. Automatiskt byte till sommardrift (utan värmeåtervinning). Behovsstyrd reglering. Låg ljudnivå.Modbus-kommunikation via RS-485. SAVE VTR 250/B är en vitlackerad modell med en integrerad manöverpanel i frontdörren. En eller fler externa manöverpaneler finns även att ansluta som tillval. En extern spiskåpa kan anslutas på aggregatets ovansida. Detta gör att aggregatet lämpar sig mycket väl för lägenhetshus, där frånluften från spiskåpan är en utmaning.

Aggregatet har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad, termostatreglerat återuppvärmningsbatteri och filter. Energieffektiva fläktar med EC-motorer ger lägre energiförbrukning. Med de här motorerna kan upp till 50 procent lägre energiförbrukning uppnås jämfört med AC-lösningar och med bara halva ljudnivån. Modern teknik ger lägre SFP-faktor (Specific Fan Power).

SAVE VTR 250/B är anpassad för ventilation av mindre hus och lägenheter med en boyta på 140 m². Frånluften från spiskåpan går genom en egen förbikopplingskanal så att värmeväxlaren inte utsätts för frånluften från köket.

Idriftsättning av aggregatet kan göras från CD-manöverpanelen i frontdörren eller från en separat extern panel. En startguide gör idriftsättningen enklare och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen, såsom tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift ingår. Filterperiod kan också ställas in. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

CD-panelen har också en användarnivå för behöriga installatörer och servicepersonal. En extern CD-panel är kopplad till aggregatet med en kabel med snabbkopplingar (modulärkontakter) på aggregatets ovansida.

SAVE VTR 250/B har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och förberedda inlopp för behovsstyrd ventilation från externa givare, till exempel CO2, närvarodetektor eller fuktighetsgivare (potentialfri kontakt).

Aggregatet levereras med tilluftsfilter typ F7 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ G3 finns som tillval.

Artikelnr: ART 88253 Kategori:

Beskrivning

 

Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik. Separata inställningar för till- och frånluftsflöde. Startguide för enkel idriftsättning. Automatiskt byte till sommardrift (utan värmeåtervinning). Behovsstyrd reglering. Låg ljudnivå.Modbus-kommunikation via RS-485. SAVE VTR 250/B är en vitlackerad modell med en integrerad manöverpanel i frontdörren. En eller fler externa manöverpaneler finns även att ansluta som tillval. En extern spiskåpa kan anslutas på aggregatets ovansida. Detta gör att aggregatet lämpar sig mycket väl för lägenhetshus, där frånluften från spiskåpan är en utmaning.

Aggregatet har dubbla höljen, är helisolerat och har kompletta reglerfunktioner, roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad, termostatreglerat återuppvärmningsbatteri och filter. Energieffektiva fläktar med EC-motorer ger lägre energiförbrukning. Med de här motorerna kan upp till 50 procent lägre energiförbrukning uppnås jämfört med AC-lösningar och med bara halva ljudnivån. Modern teknik ger lägre SFP-faktor (Specific Fan Power).

SAVE VTR 250/B är anpassad för ventilation av mindre hus och lägenheter med en boyta på 140 m². Frånluften från spiskåpan går genom en egen förbikopplingskanal så att värmeväxlaren inte utsätts för frånluften från köket.

Idriftsättning av aggregatet kan göras från CD-manöverpanelen i frontdörren eller från en separat extern panel. En startguide gör idriftsättningen enklare och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen, såsom tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift ingår. Filterperiod kan också ställas in. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

CD-panelen har också en användarnivå för behöriga installatörer och servicepersonal. En extern CD-panel är kopplad till aggregatet med en kabel med snabbkopplingar (modulärkontakter) på aggregatets ovansida.

SAVE VTR 250/B har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och förberedda inlopp för behovsstyrd ventilation från externa givare, till exempel CO2, närvarodetektor eller fuktighetsgivare (potentialfri kontakt).

Aggregatet levereras med tilluftsfilter typ F7 och frånluftsfilter typ G3. Tilluftsfilter typ G3 finns som tillval.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Nyhet! FTX Systenair SAVE VTR 250 /B-L Vänster anslutning .”