EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma. Den nya etiketten införs för ett flertal produkter från år 2021.

Energimärkning gammal till ny

Bild: Exempel på etikett för kylar och frysar för hushåll. Till vänster är energimärkningen som den ser ut idag. Till höger är ett exempel på hur energimärkningen kan se ut från mars 2021.

EU-länderna har gemensamt beslutat att den nuvarande energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till G allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma.

POSTED BY Ventilation | jan, 06, 2021 |

You must be <a href="https://www.alltomventilation.se/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.alltomventilation.se%2Fenergimarkning-med-skalan-a-till-g-fran-2021%2F">logged in</a> to post a comment.