Trots att alla villaägare betalar för att värma hemmen, så släpper många ut sin uppvärmda luft via takhuven, utan att nyttja den dyrbara värmen, att i ställe installera exempel frånluftsvärmepump eller FTX-aggregat med värmeåtervinning. Villaägaren hindrar dessutom luftflödet genom hemmet, genom att ha stängda täta dörrar utan att ha springa ovan eller under dörren så att den uppvärmda frisk luften inte kan spridas, genom hela bostaden. Vilket kan medföra att fukt och eventuella mögel- och ev. radon stannar kvar i bostaden. Urban Söder, som driver sajten www.alltomventilation.se, är expert på inomhusklimat-ventilationslösningar för fastighetsägare och villaägare och bjuder gärna på kunskap och lösningar.

Alla villaägare tänker inte på att luftflödet för huset-lägenheten är beräknad efter boytan. Luftflödet skall kunna ventileras genom hela bostaden, från den rena sidan- sovrum till den orena wc/ dusch-tvätt.

Tilluft och frånluften med FTX aggregat med värmeåtervinning samt bostäder med frånluftsventilation är i de flesta fall noggrant beräknad för att få rätt luftomsättning av frisk tilluft till sovrum-vardagsrum som sprider luften i hemmet. Frånluften ventilerar ut fuktodör och ohälsosamma partiklar ut ur alla rum.  Men tyvärr händer det att villaägare-bostadsägare har täta badrumsdörrar så att luften inte når badrumsventilen. Somliga har ovanan att stänga dörrar som stoppar luften så att luftflödet inte kan cirkulera genom bostaden. Medan andra har damm och beläggningar i frånluft, tilluftsventiler och kanaler så att bostaden får en undermålig ventilation, vilket kan påverka hälsan. Då riskerar man att fukt kryper in i husets konstruktion, vilket kan ge mögel, och ohälsosamma partiklar som intensifieras i inandningsluften.

Med kunskap kan man undvika tabbarna genom att installera rätt ventilationslösning för respektive bostad framförallt bostäder med för högt radonvärde i byggmaterialet / blåbetong över 200 Bg /kbm då kommer FTX med värmeåtervinning som ett förslag till lösning.

­–Ja, och med dagens FTX-system kan man få ett perfekt inomhusklimat, och dessutom nyttja den värdefulla värmen i frånluften, som annars bara släpps ut. Enkelt beskrivet så har man frånluftsdon i de rum som har mest utsatt för skada i bostaden, vanligen våtrum, tvätt och kök. Tilluften till bostaden den bidrar till uppvärmning av den inkommande uteluft/ friskluft som filtreras med hög filterklass innan den leds in hemmet.

Ventilation med värmeåtervinning

Urban Söder konsulteras av både småhusfamiljer och större fastighetsägare:

–Somliga vill förbättra deras mekaniska ventilation. Men många vill ha hjälp att beställa rätt FTX-aggregat, med värmeåtervinning som kan sänka energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet rejält. Och ju tidigare man konverterar, desto fler lönsamma och hälsosamma år får man. Vid nybyggnation väljer de flesta FTX-system.

Några tecken på dåligt inomhusklimat är fukt på svala ytor, kondens på fönster och badrum som inte känns helt torra när man kliver in på morgonen. Även trötthet, huvudvärk, torr hud, klåda eller hosta bland familjemedlemmar. Värme som inte sprider sig ut i rummet, från värmekällan, tyder också på dåligt luftflöde.

Urban uppmanar villaägare och fastighetsägare framför allt byggnader på en sandås, att kolla radonhalten. Det är enkelt att beställa hem och placera ut ”radonpuckar” vars insamlade partikelmängd lämnas för analys efter mätperioden.

TAGS : Inomhusklimat
POSTED BY Ventilation | feb, 16, 2021 |